Objednávka

Pro objednání pohřbu je potřeba:

  • občanský průkaz zesnulého (je-li k dispozici)
  • rodný a oddací list zesnulého (je-li k dispozici)
  • oblečení pro zesnulého
  • občanský průkaz objednatele pohřbu

Od pracovnice v kanceláři naší pohřební služby získáte veškeré informace o smutečním rozloučení. Naše pohřební služba Vám zařídí kompletní smuteční rozloučení včetně květinových darů, smutečního oznámení a úmrtního listu.